Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: I/1/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/2/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/3/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.pdf
wykaz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/4/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_4.pdf
wykaz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/5/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego oraz podmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Załączniki:
uchw_6.pdf
wykaz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 2

Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_7.pdf
wykaz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: III/9/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
uchw_9.pdf
wykaz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 2

Numer: III/10/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_10.pdf
wykaz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/11/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_11.pdf
wykaz_11.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/12/2018, Z dnia: 27.12.2018

, Zmieniana: XIII/92/2015
o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
uchw_12.pdf
wykaz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/13/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_13.pdf
wykaz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/14/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_14.pdf
wykaz_14.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/15/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_15.pdf
wykaz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony