Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: V/61/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_61.pdf
wykaz 8.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/62/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_62.pdf
wykaz 1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/63/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/64/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_64.pdf
wykaz 3.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/65/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana: XXXII/198/2017
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
uchw_65.pdf
wykaz 7.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/66/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i w prawo własności
Załączniki:
uchw_66.pdf
wykaz 2.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: V/67/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_67.pdf
wykaz 4.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: VI/68/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/23/2018
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2019 r.
Załączniki:
Uchw_68.pdf
68.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/69/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
Uchw_69.pdf
69.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/70/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_70.pdf
70.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/71/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenach wiejskich Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_71.pdf
71.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 2

Numer: VI/72/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: IV/28/2015
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
Uchw_72.pdf
72.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/73/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.05.2019 , wersja 4

Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: VI/75/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_75.pdf
75.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 36  prawy
Początek strony