Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/5/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego oraz podmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/4/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_4.pdf
wykaz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/3/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.pdf
wykaz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/2/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: I/1/2018, Z dnia: 19.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.11.2018 , wersja 1

Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: II/6/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Załączniki:
uchw_6.pdf
wykaz_6.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 2

Numer: II/7/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_7.pdf
wykaz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: III/16/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-2021
Załączniki:
uchw_16.pdf
wykaz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_25.pdf
wykaz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/13/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_13.pdf
wykaz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/15/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_15.pdf
wykaz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/10/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_10.pdf
wykaz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
uchw_19.pdf
wykaz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
wykaz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony