Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/46/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: II/8/2018, Z dnia: 28.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
uchw_8.pdf
wykaz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.11.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2018 , wersja 1

Numer: LVIII/514/2023, Z dnia: 22.11.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_514.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 24.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: XII/124/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_124.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok
Załączniki:
uchw_158.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 20.12.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: VI/74/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: XXVI/246/2020, Z dnia: 16.12.2020

, Zmieniana: XXXII/204/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_246.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.12.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.12.2020 , wersja 1

Numer: XLIII/406/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2021 rok
Załączniki:
Uchw_406.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XVII/161/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_161.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2020 , wersja 1

Numer: XXXIX/372/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVIII/360/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Załączniki:
Uchw_372.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXI/316/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
Uchw_316.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: IV/29/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XXXII/204/2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: XXVII/260/2021, Z dnia: 27.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
Uchw_260.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: V/62/2019, Z dnia: 27.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_62.pdf
wykaz 1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.03.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2019 , wersja 1

Numer: XXXIII/326/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_326.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony