Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLIV/424/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
Uchw_424.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: IV/51/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/153/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szum
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: XXXVI/341/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
Uchw_341.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XVII/172/2020, Z dnia: 22.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2020 rok
Załączniki:
Uchw_172.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2020 , wersja 1

Numer: IV/40/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/139/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brynica
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: XLIII/418/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie
Załączniki:
uchw_418.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIX/458/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
Uchw_458.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLV/433/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_433.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XXVIII/272/2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_272.pdf
Gl_272.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: XIX/191/2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_191.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2020 , wersja 1

Numer: XII/121/2019, Z dnia: 28.08.2019

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_121.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.08.2019 , wersja 1

Numer: XIII/128/2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1

Numer: XXII/219/2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi
Załączniki:
uchw_219.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.08.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.08.2020 , wersja 1

Numer: III/10/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_10.pdf
wykaz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: XX/193/2020, Z dnia: 29.04.2020

, Zmieniana: XVI/159/2019
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
Załączniki:
Uchw_193.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2020 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 36  prawy
Początek strony