Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.57.2019, Z dnia: 10.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.57.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.27.2019, Z dnia: 13.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
120.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2019, Z dnia: 15.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.7.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.41.2019, Z dnia: 16.09.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie"
Załączniki:
120.41.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.39.2019, Z dnia: 08.08.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
OR.120.39.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez E.Bar dnia 08.08.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.08.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.52.2019, Z dnia: 12.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.52.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2019, Z dnia: 17.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków"
Załączniki:
120.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2019, Z dnia: 21.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla żłobka w Wołczynie."
Załączniki:
120.2.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.01.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.42.2019, Z dnia: 16.09.2019

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Załączniki:
120.42.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.09.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.56.2019, Z dnia: 10.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.56.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2019, Z dnia: 14.03.2019

, Zmieniana:  
Zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.47.2019, Z dnia: 02.10.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 03.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2019, Z dnia: 10.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
OR.120.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2019, Z dnia: 06.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier
Załączniki:
120.5.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2019, Z dnia: 21.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych w dodatkowym terminie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.30.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony