Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.1.2019, Z dnia: 14.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Wykonanie projektu budowlanego dla tężni solankowej wraz z ogrodem halofitowym w Wołczynie"
Załączniki:
120.1.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2019, Z dnia: 21.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla żłobka w Wołczynie."
Załączniki:
120.2.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.01.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.3.2019, Z dnia: 28.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
120.3.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.4.2019, Z dnia: 29.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
120.4.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2019, Z dnia: 06.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier
Załączniki:
120.5.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.6.2019, Z dnia: 08.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
120.6.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 08.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2019, Z dnia: 15.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
120.7.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2019, Z dnia: 20.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz OSP w Komorznie".
Załączniki:
120.8.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.9.2019, Z dnia: 20.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.9.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.11.2019, Z dnia: 25.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2019 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.10.2019, Z dnia: 25.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.12.2019, Z dnia: 01.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
120.12.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2019, Z dnia: 14.03.2019

, Zmieniana:  
Zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2019, Z dnia: 18.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, Której zadaniem będzie wyłonienie nazwy Żłobka Gminnego w Wołczynie będącego charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Żłobka
Załączniki:
OR.120.14.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.15.2019, Z dnia: 25.03.2019

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
120.15.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony