OGŁOSZENIE

 

Unieszkodliwianie azbestu - 2022r

 

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na zadanie : "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn w 2022r".

 

 

Ogłoszenie o naborze - 2022r

 

Unieszkodliwianie azbestu - 2021r

 

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcia :"Unieszkodliwianie wyrobówa zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn w 2021r

 

Unieszkodliwianie azbestu - 2020 r.

 

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn w 2020 r."

Ogłoszenie o naborze - 2020 r.

Wnioski/formularze do pobrania:

Komplet dokumentów - wersja standardowa:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu .

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu


Komplet dokumentów - wersja w przypadku rolnika:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu .

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

7. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu

 

Komplet dokumentów - wersja w przypadku przedsiębiorcy:

1. Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu .

2. Zgoda współwłaściciela - w przypadku współwłasności nieruchomości

3. Ocena stanu i możliwości użytkowania - wymagany wyłącznie podpis właściciela

4. Oświadczenie o dostarczeniu pozwolenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku - w przypadku opcji z demontażem

5. Zaświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie o pomocy de minimis w przedsiębiorstwie

7. Obowiązkowo - kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości + fotografia budynku z pokryciem azbestowym lub przetrzymywanego azbestu

 

 

Unieszkodliwianie azbestu - 2019 r.

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE-INFORMACJA

WNIOSEK 2019

Informacja wytworzona przez Tomasz Białaszczyk dnia 26.10.2022
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 26.10.2022. Odsłon 1320, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony