Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 52/2011, Z dnia: 29.01.2012

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: 54/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2023 , wersja 1

Numer: 51/2011, Z dnia: 22.12.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_51.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2011 , wersja 1

Numer: 49/2011, Z dnia: 12.12.2011

, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Załączniki:
zarz_49.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2011 , wersja 1

Numer: 48/2011, Z dnia: 24.11.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011 , wersja 1

Numer: 47/2011, Z dnia: 21.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011 , wersja 1

Numer: 46/2011, Z dnia: 21.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zrządzenia Nr 17/2005 Burmistrza Wołczyna z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011 , wersja 1

Numer: 45/2011, Z dnia: 04.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012.

 

Załączniki:
zarz_45.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2011 , wersja 1

Numer: 44/2011, Z dnia: 03.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
zarz_44.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2011 , wersja 1

Numer: 43/2011, Z dnia: 28.10.2011

, Zmieniana:  
W sprawie miany zarządzenia Nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku dotyczącego inwentaryzacji aktywów i pasywów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2011 , wersja 1

Numer: 42/2011, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
W sprawie planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Wołczyn w sezonie 2011/2012
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2011 , wersja 1

Numer: 41/2011, Z dnia: 20.10.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 17/2005 z dnia 21.11.2005 r. dot.ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.10.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.10.2011 , wersja 1

Numer: 40/2011, Z dnia: 17.10.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.10.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.10.2011 , wersja 1

Numer: 39/2011, Z dnia: 12.10.2011

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia treningu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2011 , wersja 1

Numer: 38/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
W sprawie: Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odbudowa przepustu w Duczowie Małym
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony