Struktura własnościowa

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.809.500,00 zł (cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 48.095 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy.

2. Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn.

3. Jedyny Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc:

a) sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, o łącznej wartości 267,400,- złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego Spółki,
b) sieci wodociągowe o wartości łącznej 2.515.700,- złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego Spółki,
c) przyłącza wodociągowe o łącznej wartości 570.000,- złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 3 stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego Spółki,
d) rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie o łącznej wartości 73.500,- złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego Spółki,
e) środki transportowe o łączenj wartości 67.900,- złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część Aktu Założycielskiego Spółki,
f) gotówkę w kwocie 31.800,- złotych.

4. W zamian za udziały niepieniężne szczegółowo opisane w ust. 3 pkt a-e Wspólnik Gmina Wołczyn obejmuje 34.945 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) udziałów o wartości po 100,- złotych każdy.

5. W zamian za wkład gotówkowy Wspólnik Gmina Wołczyn obejmmuje 318 (trzysta osiemniaście) udziałów o wartości po 100,- złotych każdy

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.04.2016
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 29.04.2016. Odsłon 2531, Wersja 1drukuj
 
Początek strony