Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 478/2010, Z dnia: 08.01.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.01.2010 , wersja 1

Numer: 480/2010, Z dnia: 08.01.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na rozwój sportu kwalifikowanego oraz określenia wzoru tych wniosków
Załączniki:
zarz_ 480.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2010 , wersja 1

Numer: 479/2010, Z dnia: 08.01.2010


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. na rozwój sportu kwalifikowanego
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2010 , wersja 1

Numer: 477/2010, Z dnia: 08.01.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_477.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2010 , wersja 1

Numer: 474/2010, Z dnia: 04.01.2010


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_474.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2010 , wersja 1

Numer: 473/2010, Z dnia: 04.01.2010


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2010 , wersja 1

Numer: 472/2010, Z dnia: 04.01.2010


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_472.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2010 , wersja 1

Numer: 471/2010, Z dnia: 04.01.2010


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_471.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2010 , wersja 1

Numer: 475/2009, Z dnia: 31.12.2009


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na rok 2009
Załączniki:
475.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2010 , wersja 3

Numer: 470/2009, Z dnia: 30.12.2009


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2010 , wersja 1

Numer: 469/2009, Z dnia: 29.12.2009


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2009 , wersja 1

Numer: 467/2009, Z dnia: 22.12.2009


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2009 r. oraz harmonogramu dochodów i wydatków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: 468/2009, Z dnia: 22.12.2009


Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie Nr 442/2009 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_468.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2010 , wersja 1

Numer: 465/2009, Z dnia: 21.12.2009


zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzamania lokali socjalnych, ustalonej na 2009 r.
Załączniki:
zarz_465.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: 466/2009, Z dnia: 21.12.2009


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na rok 2009 r.
Załączniki:
zarz_466.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 42  prawy
Początek strony