Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 589/2010, Z dnia: 17.08.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.08.2010 , wersja 1

Numer: 587/2010, Z dnia: 13.08.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_587.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.08.2010 , wersja 1

Numer: 586/2010, Z dnia: 02.08.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przejęcia działek położonych w Szymonkowie i w Wołczynie
Załączniki:
zarz_586.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.08.2010 , wersja 1

Numer: 585/2010, Z dnia: 30.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
585.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.08.2010 , wersja 1

Numer: 584/2010, Z dnia: 20.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_584.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.08.2010 , wersja 1

Numer: 581/2010, Z dnia: 19.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_581.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2010 , wersja 2

Numer: 583/2010, Z dnia: 19.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/1011
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.08.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2010 , wersja 1

Numer: 582/2010, Z dnia: 19.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_582.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2010 , wersja 1

Numer: 579/2010, Z dnia: 16.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innnych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
579.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez julita Matelska dnia 16.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2010 , wersja 1

Numer: 578/2010, Z dnia: 16.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
Załączniki:
zarz_578.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2010 , wersja 1

Numer: 580/2010, Z dnia: 16.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finasowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
580.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.07.2010 , wersja 3

Numer: 577/2010, Z dnia: 08.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_577.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2010 , wersja 1

Numer: 576/2010, Z dnia: 07.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie odpłatnego przejęcia działki położonej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_576.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.07.2010 , wersja 1

Numer: 575/2010, Z dnia: 07.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
575.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2010 , wersja 1

Numer: 574/2010, Z dnia: 05.07.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_574.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.07.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony