Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 540/2010, Z dnia: 10.05.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_540.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2010 , wersja 1

Numer: 541/2010, Z dnia: 10.05.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_541.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2010 , wersja 1

Numer: 539/2010, Z dnia: 10.05.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_539.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2010 , wersja 1

Numer: 535/2010, Z dnia: 30.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomości na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_535.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: 536/2010, Z dnia: 28.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku
Załączniki:
zarz_536.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: 534/2010, Z dnia: 28.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 533/2010, Z dnia: 27.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2010 r.
Załączniki:
zarz_533.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 531/2010, Z dnia: 26.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie procedur kontroli dotacji udzielanych przez gmine Wołczyn
Załączniki:
zarz_531.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 532/2010, Z dnia: 23.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w 2010 r.
Załączniki:
zarz_532.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 529/2010, Z dnia: 23.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
529.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 530/2010, Z dnia: 23.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urządzie Miejskim oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_530.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2010 , wersja 1

Numer: 527/2010, Z dnia: 14.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej.
Załączniki:
zarz_527.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.04.2010 , wersja 1

Numer: 528/2010, Z dnia: 14.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
528.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2010 , wersja 1

Numer: 525/2010, Z dnia: 12.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 20009 rok
Załączniki:
zarz_525.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2010 , wersja 1

Numer: 526/2010, Z dnia: 12.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2009 r.
Załączniki:
zarz_526.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 42  prawy
Początek strony