Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 524/2010, Z dnia: 12.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2009 rok
Załączniki:
zarz_524.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2010 , wersja 1

Numer: 523/2010, Z dnia: 09.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian Zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 510/2010
Załączniki:
523.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.04.2010 , wersja 1

Numer: 522/2010, Z dnia: 06.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zapewnienia funkcjnowania systemu kontroli zarządczej w gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2010 , wersja 1

Numer: 519/2010, Z dnia: 01.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 521/2010, Z dnia: 01.04.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Załączniki:
zarz_521.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 518/2010, Z dnia: 31.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu na rok 2010
Załączniki:
zarz_518.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 520/2010, Z dnia: 31.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 517/2010, Z dnia: 29.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku
Załączniki:
zarz_517.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 516/2010, Z dnia: 29.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany działek niezabudowanych
Załączniki:
zarz_516.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 515/2010, Z dnia: 29.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
515.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 514/2010, Z dnia: 25.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Kapituły "Wołczyńskiego Isandra"
Załączniki:
zarz_514.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010 , wersja 1

Numer: 513/2010, Z dnia: 24.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
513.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: 512/2010, Z dnia: 23.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: 511/2010, Z dnia: 22.03.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_511.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: 510/2010, Z dnia: 18.03.2010


Zarządzenia Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
510.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 42  prawy
Początek strony