Budżet 2020

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2020 rok

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025

Uchwała nr 614/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2020 r.

 Uchwała nr 615/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Uchwała Nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 660/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 14 sierpnia 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2020 roku

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 14 sierpnia 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 14 sierpnia 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Uchwała Nr 275/2020 z dnia 9 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 19 marca 2021 roku z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2020 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 74/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2020 r.

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.08.2020
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2021. Odsłon 1327, Wersja 22drukuj
Wersja : lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Początek strony