Budżet 2020

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2020 rok

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025

Uchwała nr 614/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2020 r.

 

Uchwała nr 615/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłużonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

Uchwała Nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Uchwała Nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.12.2019 10:21
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2019 10:21. Odsłon 1016, Wersja 13