Budżet 2009

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok

Zarzadzenie Nr 291/2008

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2009 r. 

załacznik 1

zalacznik 2

zalacznik 3

zalacznik 4

zalacznik 5

zalacznik 6

załącznik 7

zalacznik 8

zalacznik 9

zalacznik 10

zalacznik GFOS

zalacznik 12

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Uchwała 459/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2009 r.

 

Uchwała Nr 460/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

 

Uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Uchwała Nr XXVII/220/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 22.04.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2009 roku

dochody bieżące

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki wg jednostek budżetowych

przychody i rozchody

zadania zlecone

zadania na podstawie porozumień

dochody własne

plan finansowy MiGBP

plan finasowy WOK

przychody i wydatki GFOSiGW

 

Uchwała Nr 265/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.: opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pólrocze 2009 r.

 

XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

 

Uchwała Nr XXXII/253/2009 RadyMiejskiej w Wołczynie z dnia 04.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

 

Uchwała Nr XXXIII/279/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.

zalacznik nr 1

 

Uchwała Nr XXXIV/282/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.

pismo

wykonanie planu przychodów i rozchodów

wykonanie dochodów

wykonanie wydatków

wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych

wykonanie wydatków majątkowych

wykonanie planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień

wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW

wykaz jednostek, które utworzyły konto dochodow własnych

wykonanie planu finasowego MiGBP

wykonanie planu finansowego WOK

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010. Odsłon 7153, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony