Budżet 2016

Budżet 2016

Zarządzenie Burmistrza Wołczyna z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu

Uchwała Nr 613/2015 z 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gmny na 2016 rok

Uchwała Nr 614/2015 z 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uzasadnienie

Uchwała Nr 441/2015 z 2 grudnia 2015 roku Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.12.2015 14:18
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2015 14:18. Odsłon 4031, Wersja 3