Budżet 2016

Budżet 2016

Zarządzenie Burmistrza Wołczyna z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu

Uchwała Nr 613/2015 z 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gmny na 2016 rok

Uchwała Nr 614/2015 z 2 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uzasadnienie

Uchwała Nr 441/2015 z 2 grudnia 2015 roku Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej na lata 2016-2021

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia

Uchwała Nr 696/2015 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 14 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wołczyn

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2016 r.

Uchwała Nr 722/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obarchunkowej z 14 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok

 

 Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 22 sierpnia 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku

Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 16.11.2015
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2016. Odsłon 4117, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony