Gospodarka Przestrzenna

U R Z Ą D   M I E J S K I

W   W O Ł C Z Y N I E

46- 250 WOŁCZYN   UL. DWORCOWA 1

 

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Gospodarka przestrzenna - sprawy prowadzi Henryk Malkiewicz

 

 


POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ GMINY

Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego, wchodzi w skład powiatu Kluczborskiego.

Gmina graniczy :

od północy z gminą Trzcinica i Rychtal (gminy województwa Wielkopolskiego)

od zachodu z gminą Domaszowice

od południa z gminą Pokój i Murów

od wschodu z gminą Kluczbork i Byczyna

 

W obrębie terytorium gminy , w jej środkowej części , leży miasto Wołczyn (pow. 7 km2)

Powierzchnia gminy Wołczyn wynosi 240 km2 co stanowi 2,8 % obszaru województwa. jest to po gminach Głubczyce, Grodków i Namysłów największa obszarowo gmina województwa opolskiego.Przez teren gminy przebiega jedna linia kolejowa, dwutorowa, zelektryfikowana relacji Kluczbork – Oleśnica. W ciągu tej linii na terenie gminy zlokalizowane są stacje kolejowe w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej.

Ponadto przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 451 relacji Kluczbork – Namysłów – Oleśnica.

Gminę tworzy miasto i 21 wiejskich jednostek osadniczych :

 • Bruny

 • Brynica

 • Brzezinki

 • Duczów Wielki

 • Duczów Mały

 • Gierałcice

 • Komorzno

 • Krzywiczyny

 • Ligota Wołczyńska

 • Markotów Mały

 • Markotów Duży

 • Rożnów

 • Skałągi

 • Szymonków

 • Świniary Wielkie

 • Świniary Małe

 • Szum

 • Wąsice

 • Wierzchy

 • Wierzbica Dolna

 • Wierzbica Górna

W zakresie gospodarki przestrzennej, zadaniem własnym gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy w tym :

 • uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Gmina Wołczyn posiada sporządzone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – UCHWAŁA NR XXXV/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn.

 

do ściągnięcia (format *.rar)
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy WołczynGmina Wołczyn posiada sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Markotow Duży

  - Uchwała nr XXXII/198/98 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 lutego 1998r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 13/98 z dn. 23.04.98 poz. 70)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zainwestowania wsi Rożnów

  - Uchwała nr XXXVII/220/98 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 czerwca 1998 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 27/98 z dnia 18.06.98 r. Poz. 219)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno

  - Uchwała nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.kwietnia 1999 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 20/99 z dnia 30.06.99 r, poz. 74)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny

  - Uchwała nr XVI/114/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 1999 r

  (opublikowana - Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 16 z dnia 29.02.2000 r., poz. 61)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna

  - Uchwała nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 1999r.

  (opublikowana -Dziennik Urzędowy Wojwwódzki nr 16 z dnia 29.02.1999r., poz. 62)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gminnego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej

  - Uchwała nr XXIII/146/2000 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2000 r.

  (opublikowana – Dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 60 z dnia 5.10.2000 2., poz. 330)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna

  - Uchwała nr XXXIX/270/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.04.2002 r

  (opublikowana – dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 50 z dnia 12.06.2002 r., poz. 717)

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

  - Uchwała nr XLVI/300/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.08.2002 r 

        - Załącznik nr 1

        - Załącznik nr 2

 • (opublikowana – dziennik Urzędowy Wojewódzki nr 103 z dnia. 14.10.2002 r., poz. 1348)

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

- Uchwała nr XIV/122/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28.11.2007r 
(opublikowana w D.Urz. województwa opolskiego nr 7, poz. 201 z dnia 01.02.2008r. 

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

- Załącznik nr 10

- Załącznik nr 11

- Załącznik nr 12

- Załącznik nr 13

- Załącznik nr 14

- Załącznik nr 15

- Załącznik nr 16

Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.

 

Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.

  

 

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego

Plan nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz wyrysów i wypisów z planu oraz pozwolenia na budowę.Decyzję (o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy) wydaje się tylko i wyłącznie w przypadku braku planu.

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Z 2003 r Nr 80, poz. 717)

Za wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową.

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
  • do 5 stron - 30 zł
  • powyżej 5 stron - 50 zł
 2. od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
    stronie formatu A4 - 20 zł
   • nie więcej niż - 200zł
Informacja wytworzona przez Henryk Malkiewicz dnia 24.08.2018
Opublikowana przez Joanna Ptak dnia 24.08.2018. Odsłon 31150, Wersja 24drukuj
Wersja : lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony