Zarządzenia Kierownika Urzędu 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.26.2023, Z dnia: 31.05.2023

, Zmieniana:  
Zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 01.06.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.06.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2023, Z dnia: 30.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.25.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2023, Z dnia: 27.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.24.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 28.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2023, Z dnia: 14.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do weryfikacji wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Załączniki:
OR.120.23.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 15.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.22.2023, Z dnia: 14.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
OR.120.22.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 15.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2023, Z dnia: 10.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018r dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2023, Z dnia: 09.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.20.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 13.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2023, Z dnia: 08.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.19.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 09.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2023, Z dnia: 03.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w Gminie Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.18.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 07.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2023, Z dnia: 01.03.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Załączniki:
OR.120.17.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Magdalena Zabłocka dnia 01.03.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.16.2023, Z dnia: 28.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2023 roku.
Załączniki:
OR.120.16.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 28.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.15.2023, Z dnia: 14.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.15.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 15.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2023, Z dnia: 13.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2023, Z dnia: 10.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad zagospodarowania materiałów z demontażu w związku z inwestycją prowadzoną na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
OR.120.13.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 15.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.12.2023, Z dnia: 07.02.2023

, Zmieniana:  
W sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Kamila Tymkiewicz dnia 08.02.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.02.2023 , wersja 2
 1 2 
Początek strony