Zarządzenia Kierownika Urzędu 2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: Or.120.69.2023, Z dnia: 28.12.2023

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.69.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.67.2023, Z dnia: 21.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.67.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.68.2023, Z dnia: 21.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.
Załączniki:
OR.120.68.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.66.2023, Z dnia: 20.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
OR.120.66.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.65.2023, Z dnia: 13.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.65.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.64.2023, Z dnia: 12.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
OR.120.64.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.62.2023, Z dnia: 12.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.62.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 12.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.63.2023, Z dnia: 12.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.63.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.61.2023, Z dnia: 12.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Zakup usług pozostałych".
Załączniki:
OR.120.61.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 12.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.60.2023, Z dnia: 08.12.2023

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach"
Załączniki:
OR.120.60.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 08.12.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.59.2023, Z dnia: 28.11.2023

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w 2024r.
Załączniki:
OR.120.59.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.11.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.57.2023, Z dnia: 09.11.2023

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.58.2023, Z dnia: 09.11.2023

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
Załączniki:
OR.120.58.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.11.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.11.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.56.2023, Z dnia: 27.10.2023

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.10.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.55.2023, Z dnia: 25.10.2023

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla nowego samochodu specjalnego pożarniczego marki Ford Ranger, będącego na wyposażeniu OSP Wołczyn
Załączniki:
OR.120.55.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 25.10.2023.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony