Przetargi

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 263 z późn. zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministró
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2022 Utworzono: 13.11.2006

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki pieszo – rolkowej” w
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2021 Utworzono: 21.01.2021

Zakup usług komunalnych

Gmina Wołczyn informuje o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Wołczyn informuje o unieważnieniu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2021 Utworzono: 19.01.2021

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Aktualizacja z dnia 18.01.2021 r. Zamawiający w załączeniu publikuje zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2021 Utworzono: 08.12.2020

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiajacy publikuje pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2021 Utworzono: 08.01.2021

Budowa kładki pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację na temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiający publikuje pytanie wykonawcy oraz odpowiedź. 
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2020 Utworzono: 31.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Sprostowanie zapisu w projekcie umowy.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2020 Utworzono: 30.12.2020

„Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osó

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim”.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Gmina Wołczyn publikuje treść pytania wykonawcy oraz odpowiedż
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Zakup usług komunalnych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1, pkt. 12, ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2020 Utworzono: 11.12.2020

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P

Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2020 Utworzono: 09.12.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego". Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2020 Utworzono: 04.12.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - budowa ciągu pieszo-rolkowego

Gmina Wołczyn na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp publikuje informację na temat złożonych ofert w postępowaniu. Treść informacji w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2020 Utworzono: 13.11.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 02.11.2020

Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie – budowa ciągu pieszo - rolkoweg

Zmiana z dnia 2.11.2020 r.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Załączony został brakujący załącznik nr 7 Projekt budowlany. W związku z powyższym zamawiający przesuwa termin składania ofert n

więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 23.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Gmina Wołczyn podaje informację na temat złożonych ofert w przetargu. Treść informacji zawiera załącznik.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2020 Utworzono: 19.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Zapytanie do przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2020 Utworzono: 09.10.2020

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie

Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2020 Utworzono: 30.09.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu. Treść zawiadomienia w załączniku
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2020 Utworzono: 31.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych publikujemy informację o złożonych ofertach.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2020 Utworzono: 17.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Odpowiedź na pytanie
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2020 Utworzono: 07.08.2020

Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony pn. Remont budynku socjalnego w Wierzbicy Dolnej. Ogłoszenie oraz inne dokumenty przetargowe w załącznikach.

więcej...
Aktualizacja: 29.07.2020 Utworzono: 29.07.2020

Rozstrzygnięcie przetargu pn. Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)

Gmina Wołczyn informuje o rozstrzygnięci przetargu pod nazwą Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę). Treść rozstrzygnięcia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2020 Utworzono: 01.07.2020

Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)

Aktualizacja z dnia 15.06.2020 r.
Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej...
Aktualizacja: 15.06.2020 Utworzono: 29.05.2020

Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn

Aktualizacja z dnia 28.05.2020 r.
Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 21.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Treść zawiadomienia w załączniku.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2020 Utworzono: 20.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2020 Utworzono: 15.04.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn w załączniku publikuje informację o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.


więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony np. Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 23.03.2020

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 01.04.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej,
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy.


więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach Małych

Gmina Wołczyn ogłasza przetarg nieograniczony. Ogłoszenie oraz inne dokumenty przetargowe w załącznikach.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2020 Utworzono: 19.03.2020

Zakup Usług Komunalnych

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia. Treść zawiadomienia zawiera załącznik.
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2020 Utworzono: 14.01.2020

Burmistrz Wołczyna Ogłasza przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie, wolnych od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg, na każdą nieruchomość oddzielnie, odbędzie się w dniu 4 października 2019 roku :

więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 29.08.2019

Burmistrz Wołczyna

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Gminy Wołczyn wolnych od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg, na każdą nieruchomość oddzielnie, odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku.
Pierwszy przetarg z dnia 8.0

więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Wołczyna
 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Wołczyn, wolnych
od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 9 lut

więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017

Informacja o unieważnieniu przetargu

Burmistrz Wołczyna informuje o odwołaniu ogłoszonego na dzień   14 stycznia 2016 roku o godz. 11oo   pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości niezabudowanej położonej w Skałągach Gmina Wołczyn, , oznaczonej ja
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2016 Utworzono: 13.01.2016

Burmistrz Wołczyna ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Duczowie Małym ,wolnych od obciążeń i zobowiązań.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2015 Utworzono: 23.07.2015

Burmistrz Wołczyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej, wolnych od obciążeń i zobowiązań.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Gminie Wołczyn, wolnych
od obciążeń i zobowiązań .

więcej...
Aktualizacja: 28.08.2014 Utworzono: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie, wolnych od obciążeń i zobowiązań .

więcej...
Aktualizacja: 18.07.2013 Utworzono: 18.07.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wołczynie przy ulicy Dzierżona, wolnej od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudo

więcej...
Aktualizacja: 22.05.2013 Utworzono: 22.05.2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna

1 . Ogłasza o odwołaniu I-go przetargu wyznaczonego na dzień 28 maja 2013 roku dotyczącego
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 45,88m2 położonego w Wołczynie przy ul. Krótkiej 2

więcej...
Aktualizacja: 07.05.2013 Utworzono: 07.05.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA

Ogłasza I-szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 45,88m2 położonego przy ulicy Krótkiej 2 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 633/2 i 633/12 o łąc

więcej...
Aktualizacja: 24.04.2013 Utworzono: 24.04.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ WOŁCZYNA

Ogłasza I -szy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,wolnej od obciążeń
i zobowiązań,położonej w Skałągach obejmującej działkę nr 586 o powierzchni 0,2009ha, ujwnionej w K

więcej...
Aktualizacja: 20.09.2012 Utworzono: 20.09.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie,wolnych od obciążeń i zobowiązań .
Przetarg , na każdą nieruchomość oddzielnie , odbędzie się w dniu 11 października 2012

więcej...
Aktualizacja: 06.09.2012 Utworzono: 06.09.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza V -ty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce
nr 698/3 o powierz

więcej...
Aktualizacja: 20.08.2012 Utworzono: 20.08.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA

I . Ogłasza IV -ty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o
powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z
udziałem w

więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, obejmującej nr 903/4 o powierzchni 0,1487ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo – usługową położoną w Wierzbicy Górnej .

więcej...
Aktualizacja: 07.05.2012 Utworzono: 07.05.2012

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza III- ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 698/3 o powierzchni 0,0607 ha, wyn

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2012 Utworzono: 26.03.2012

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wołczyna ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 40,52m2 + komórka o powierzchni 6,00m2 wraz z udziałem wynoszącym 18/100
w działce nr 884 położonego w Wołczynie przy

więcej...
Aktualizacja: 07.03.2012 Utworzono: 07.03.2012

Ogłoszenie o III Przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 54,12m2 + piwnica o powierzchni 12,87m2 i komórka o powierzchni użytkowej 9,54m2 wraz z udziałem wynoszącym 1

więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOŁCZYNA
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 54,56m2 położonego przy ulicy Kluczborskiej 39 w Wołczynie wraz z udziałem w działce nr 698/3 o powierzchni 0,0607 ha , w

więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

bURMISTRZ wOŁCZYNA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 40,52m2 + komórka o powierzchni 6,00m2 wraz
z udziałem wynoszącym 18/100 w działce nr 884 położonego w Wołczynie przy ulicy Na

więcej...
Aktualizacja: 05.10.2011 Utworzono: 05.10.2011

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 54,12m2 + piwnica o powierzchni 12,87m2
i komórka o powierzchni użytkowej 9,54m2 wraz
z udziałem wynoszącym 122/1000 w działce nr 7

więcej...
Aktualizacja: 14.09.2011 Utworzono: 14.09.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłasza o odwołaniu II przetargu wyznaczonego na dzień 11 sierpnia 2011 roku dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym,
w zabudowie wolnostojącej, o pow. uż. 739,90m2 położonej w Szymonkowie, obejmującej dzi

więcej...
Aktualizacja: 14.07.2011 Utworzono: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie i Szymonkowie .
Przetarg, na każdą działkę oddzielnie, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 roku :

więcej...
Aktualizacja: 05.07.2011 Utworzono: 05.07.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz.651 z późn .zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz.651 z późn .zm. ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2011 Utworzono: 15.06.2011

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym, w zabudowie wolnostojącej , o pow. uż. 739,90m2 położonej
w Szymonkowie , obejmującej działkę nr 296/1 i 298/6 o

więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011

Ogłoszenie o przetagu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 43 o powierzchni 0,0774 ha , położonej w Wołczynie przy ul. Poznańskiej 35.
Na działce znajduje się budynek m

więcej...
Aktualizacja: 16.08.2010 Utworzono: 16.08.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługowo rzemieślniczą ( 2 działki ), położonych w Wołczynie .

więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2010 Utworzono: 28.06.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna
ogłasza III-ci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 66,00m2 + piwnica o powierzchni 11,37m2, wraz z udziałem wynoszącym 21/100 w działce nr 614/20 położonego w Woł

więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza II-gi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 66,00m2 + piwnica o powierzchni 11,37m2, wraz z udziałem wynoszącym 21/100 w działce nr 614/20 położonego w Woł

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2010 Utworzono: 20.04.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Krzywiczynach i Wierzbicy Dolnej .

więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

więcej...
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza III-cie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Wołczynie. Przetarg ,na każdą nieruchomość oddzielnie ,odbędzie się w dniu 8 lutego 2010 roku :

więcej...
Aktualizacja: 05.01.2010 Utworzono: 05.01.2010

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Wołczyna

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości , położonych w Wołczynie . Przetarg ,na każdą nieruchomość oddzielnie ,odbędzie się w dniu
23 grudnia 2009 roku :

więcej...
Aktualizacja: 07.12.2009 Utworzono: 07.12.2009

PRZETARG

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie


więcej...
Aktualizacja: 19.11.2008 Utworzono: 19.11.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szymonkowie .


więcej...
Aktualizacja: 03.11.2008 Utworzono: 03.11.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008

Nr RiP.340-6/08 na dowóz uczniów w roku szkolnym 2008/09

Wołczyn, dnia 4 sierpnia 2008 roku

RiP.340-6/08

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zamieszczonego na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – http://www.portal.uzp.g

więcej...
Aktualizacja: 04.08.2008 Utworzono: 04.08.2008

Informacja dotycząca przetargu na dowozenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie o wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz odpowiedź.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2008 Utworzono: 25.07.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozp

więcej...
Aktualizacja: 09.06.2008 Utworzono: 09.06.2008

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2008 Utworzono: 09.06.2008

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej w okres

Urząd Miejski w Wołczynie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie przewozów uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem w miejscowości Kup, ul. Karola Miarki nr
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2007 Utworzono: 04.10.2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóż uczniów niepełnosprawnych (przetarg nr WEKSiR.341

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/4/2007

ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE PRZEWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ

więcej...
Aktualizacja: 04.10.2007 Utworzono: 04.10.2007

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - przetarg na dowóz uczniów ( nr WEKSiR.341/3/07 )

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/3/2007
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE PRZEWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ A TAKŻE W

więcej...
Aktualizacja: 21.09.2007 Utworzono: 21.09.2007

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej oraz ucz

Urząd Miejski w Wołczynie ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, a także wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów do przedsz
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2007 Utworzono: 20.09.2007

Ogoszenie o II-gim Przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 20
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2007 Utworzono: 09.08.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Wołczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Wierzbicy Dolnej

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2007 Utworzono: 01.08.2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów w roku szkol


S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr WEKSiR.341/1/2007

ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONYWANIE NA TERENIE GMINY WOŁCZYN PRZEWOZÓW WYCHOWANKÓW O

więcej...
Aktualizacja: 30.07.2007 Utworzono: 30.07.2007

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007

Ogłoszenie o przetargu

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W związku z art. 28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 ust.1, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 20
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2007 Utworzono: 26.06.2007

O G Ł O S Z E N I E O III-im R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 04.01.2007 Utworzono: 04.01.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Gierałcicach

więcej...
Aktualizacja: 04.01.2007 Utworzono: 04.01.2007

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie


więcej...
Aktualizacja: 15.12.2006 Utworzono: 15.12.2006

O G Ł O S Z E N I E O III-im P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzchach

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2006 Utworzono: 11.12.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

W związku z art. 28,37 ust.1 ,art. 40,41 i 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) , § 3 i § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim R Z E T A R G U

W związku z art.28, 37 ust.1, art. 40, 41 i 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( jedn. tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603. ) , § 3 ust.1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004

więcej...
Aktualizacja: 23.10.2006 Utworzono: 23.10.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.
Położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie: Leśna 5A( lokal mieszkalny nr 5) stan istniejący bud. mieszka

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.
Położenie i opisnieruchomości,przeznaczenie w planie: Leśna 5( lokal mieszkalny nr 6) stan ist

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O PR Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie
Położenie i opis nieruchomości, przeznaczenie w planie: Leśna 5A (lokal mieszkalny nr 14) stan istniejący bud.

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ WOŁCZYNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szymonkowie.
Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej ul. Młyńska 2, stan istniejący budownictwo mieszkaniowe

więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006

O G Ł O S Z E N I E o II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinkach .

więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Krzywiczynach

więcej...
Aktualizacja: 18.08.2006 Utworzono: 18.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Markotowie Dużym

więcej...
Aktualizacja: 18.08.2006 Utworzono: 18.08.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wierzchach

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E o II – gim P R Z E T A R G U


B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szumie :

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 08.03.2006 Utworzono: 08.03.2006

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wierzbicy Górnej

więcej...
Aktualizacja: 19.08.2005 Utworzono: 19.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Markotowie Dużym

więcej...
Aktualizacja: 19.08.2005 Utworzono: 19.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w
Wołczynie.

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2005 Utworzono: 08.08.2005

O G Ł O S Z E N I E O II-gim P R Z E T A R G U

B U R M I S T R Z W O Ł C Z Y N A
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wołczynie

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2005 Utworzono: 08.08.2005

aktualne... Początek strony