Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

Burmistrz  Wołczyna

 ogłasza  ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości , położonych  w Wołczynie . Przetarg ,na każdą nieruchomość  oddzielnie ,odbędzie się w dniu  23 grudnia 2009 roku : -  o godz.900  na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10  przy Pl. Partyzantów 3 o pow.uż.59,38m2  wraz z udziałem wynoszącym 135/1000  w pozostałych częściach budynku i działki  obejmującej  nr 663/1  -  cena wywoławcza  18 823zł ,- o godz.1000 na sprzedaż  działki zabudowanej obejmującej nr 273/1 o powierzchni 0,0996ha zabudowanej 2 bud. gospodarczymi ,przeznaczonej pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną ,położonej przy ulicy Sienkiewicza  –cena  wywoławcza  61 563 zł, Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do  18 grudnia 2009roku do godz.  900 (  lokal  przy  Pl. Partyzantów ) , 1000 ( nieruchomość [przy ulicy Sienkiewicza ) Wadium zwraca się osobom  , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu ,wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej tj., w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-szacunkowej  oraz koszty zawarcia umowy notarialnej .Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie,  pokój nr 30, telefon  0-77 4188424 w. 213                                                                                                      Burmistrz                                                                                       mgr Jan Leszek Wiącek 
powrót...
Załączniki:
Ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.12.2009
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.12.2009. Wygasa 28.12.2009. Odsłon 1101, Wersja 1
Początek strony