Budowa kładki - pieszo-rolkowej w ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park P (wygasły...)

Gmina Wołczyn publikuje treść pytania wykonawcy oraz odpowiedż
Czy, Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - "W okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę obiektu mostowego (mosty, kładki dla pieszych) o wartości minimum 200 000 zł brutto", jeżeli Wykonawca przedstawi referencje "Wykonanie remontu i naprawy mostu stalowego na linii kolejowej 96 Tarnów - Leluchów w km 29,423" (Referencje w załączniku)?
Odpowiedź
Zgodnie z teścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający oczekuje od wykonawców doświadczenia w budowie obiektów mostowych.
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2020
Opublikowana przez Leon Chabraszewski dnia 28.12.2020. Wygasa 18.01.2021. Odsłon 417, Wersja 1
Początek strony