Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie (wygasły...)

      
 
Zapytanie do przetargu
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr ZP-INW.271.1.7.2020 „Zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo rowerowych”, uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:
 
1. Czy Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
  1. a)W okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną tężnię solankową o powierzchni ociekowej dwustronnej min. 150m2 lub o wartości minimum 500 000 zł brutto
lub
 
  1. b)W okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną tężnię solankową wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości minimum 1 000 000 zł brutto
Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają potencjał kadrowy, sprzętowy, materiałowy i są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie. Jednak z uwagi na wygórowane warunki udziału w postępowaniu nie są w stanie złożyć konkurencyjnej oferty.
 
Dopuszczenie zmiany warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego pozwoli zachować równowagę pomiędzy potrzebami Zamawiającego a możliwościami wykonawców – małych i średnich przedsiębiorców.

Odpowiedź
Zamawiający utrzymuje zapis w specyfikacji bez zmiany. Jednocześnie wyjaśnia, że podana kwota 500 000 zł brutto może obejmować także zagospodarowanie terenu.      

powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2020
Opublikowana przez Leon Chabraszewski dnia 09.10.2020. Wygasa 18.10.2020. Odsłon 850, Wersja 2
Początek strony