Ogłoszenie o przetargu (wygasły...)

 

Przetarg , na każdą działkę oddzielnie , odbędzie się w dniu 14 maja 2010 roku :

- o godz.900 na sprzedaż działki rolnej obejmującej nr 316/3 o powierzchni

1,69ha ,położonej w Krzywiczynach - cena wywoławcza 35 659 zł ,

- o godz.1100 na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną obejmującej nr 209/2 o powierzchni 0,0639ha , położonej w Wierzbicy Dolnej – cena wywoławcza 9 975zł do tej ceny zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do 11 maja 2010roku do godz. 900 ( nieruchomość w Krzywiczynach ) , 1100 ( nieruchomość w Wierzbicy Dolnej )

Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu ,wpłaca się do kasy Urzędu Miejskiego w Wołczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej tj., w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno-szacunkowej oraz koszty zawarcia umowy notarialnej .

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 0-77 4188424 w. 213


Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącekpowrót...
Załączniki:
Ogłoszenie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.04.2010
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.04.2010. Wygasa 15.05.2010. Odsłon 1237, Wersja 1
Początek strony