Aktualności

BON ENERGETYCZNY

Zgodnie z ustawą  z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2024 Utworzono: 23.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.5.2024

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw, na terenie działki ewidencyjnej nr 216 obręb Brzezinki.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2024 Utworzono: 22.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.3.2024

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Krzywiczyny – Komorzno, na terenie działek ewidencyjnych nr 306, 307, 308, 309, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 319, 336/3, 474, 521, 523, 524 obręb Komorzno.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2024 Utworzono: 22.07.2024

Ogłoszenie Burmistrza Wołczyna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA o podjęciu przez gminę Kluczbork uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego mają zostać zlokalizowane elektrownie wiatrowe,
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2024 Utworzono: 18.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.4.2024

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2024 Utworzono: 16.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.9.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek ewidencyjnych nr <span style="font-family: Calibri
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2024 Utworzono: 15.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.8.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2024 Utworzono: 15.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.6.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2024 Utworzono: 15.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.2.2024

Burmistrz Wołczyna Zawiadamia o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2024 Utworzono: 15.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.5.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw, na terenie działki ewidencyjnej nr 216, obręb Brzezinki
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2024 Utworzono: 04.07.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.4.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Rożnowie, na terenie działek ewidencyjnych nr 640/3, 768 k.m. 3 obręb Skałągi
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2024 Utworzono: 25.06.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.2.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2024 Utworzono: 19.06.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.3.2024

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2024 Utworzono: 19.06.2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewita

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2024 Utworzono: 19.06.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.6.2024

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek ewidencyjnych nr 249, 275 obręb Bruny, gm. Wołczyn.
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2024 Utworzono: 14.06.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.8.2024

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna w sprawie zawiadomienia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działki ewidencyjnej nr 749 obręb Skałągi,gm. Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2024 Utworzono: 14.06.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.9.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.9.2024 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek ewidencyjnych nr 217/3, 511/1, 526/2, 659, 550 obręb Wąsice, gm. Wołczyn.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2024 Utworzono: 11.06.2024

archiwum... Początek strony