OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA RI.6733.1.2024

Wołczyn, dn. 15.04.2024

RI.6733.1.2024

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA WOŁCZYNA

Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Wołczyna zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji na działce numer 382/9, 382/10, 382/11, 536/1, 536/2, 536/3 ark. m. 4 w miejscowości Komorzno, gm. Wołczyn.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego podaje się do publicznej wiadomości:

  • W drodze zawieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie UM w Wołczynie,

  • Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Komorzno,

  • Na stronie internetowej: bip.wolczyn.pl

 

Zainteresowani mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz ustosunkować się do zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołczynie przy ulicy Dworcowej 1 (pokój numer 18, piętro I), w godzinach pracy tutejszego Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Adamska dnia 16.04.2024
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 18.04.2024. Wygasa 30.04.2024. Odsłon 64401
Początek strony