Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY KLUCZBORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY KLUCZBORSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.775) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U z 2023r. poz.162) zawiadamiam że na wniosek Burmistrza Wołczyna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia proje więcej...
Aktualizacja: 07.06.2023 Utworzono: 07.06.2023

OGŁOSZENE DO UCHWAŁY L/466/2023 Z DN. 08.02.2023

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Centralno - Wschodniego - część A" oraz rejonu "Centralno - Wschodniego - część B" Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr L/466/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Centralno - Wschodniego - część A" oraz rejonu "Centralno - Wschodniego - część B", zgodnie z granicami określonymi na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2023 Utworzono: 24.05.2023

OGŁOSZENE DO UCHWAŁY L/465/2023 Z DN. 08.02.2023

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu „Północno - Zachodniego - część A” Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr L/465/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu „Północno - Zachodniego - część A”, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2023 Utworzono: 24.05.2023

obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.747.15.2022.AZ z 19.05.2023r.

obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.747.15.2022.AZ z 19.05.2023r.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2023 Utworzono: 22.05.2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2023 Utworzono: 16.05.2023

INFORMACJA

o sprzedaży końcowej paliwa stałego
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2023 Utworzono: 15.05.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2023 Utworzono: 18.04.2023

Informacja o rozstrzygnięciu wniosków do dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

RPOZ zabytki
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2023 Utworzono: 03.04.2023

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU NA 2023 ROK

INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2023 roku.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2023 Utworzono: 10.02.2023

archiwum... Początek strony