Aktualności

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie transportu kolejowego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 143.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2023 Utworzono: 28.11.2023

OGŁOSZENE DO UCHWAŁY LVI/505/2023 Z DN. 27.09.2023

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska - Kościelna Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołczynie uchwały Nr LVI/505/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miata Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska - Kościelna, zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2023 Utworzono: 02.11.2023

Informacja o rozstrzygnięciu wniosków do dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

RPOZ zabytki
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2023 Utworzono: 03.04.2023

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UDZIELONEJ DOTACJI Z ZAKRESU SPORTU NA 2023 ROK

INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2023 roku.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2023 Utworzono: 10.02.2023

archiwum... Początek strony