Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2023 Utworzono: 31.01.2023

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok 2023/2024
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2023 Utworzono: 30.01.2023

Harmonogram rekrutacji do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na rok 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na rok 2023/2024
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2023 Utworzono: 30.01.2023

Informacja o podmiotach ubiegających się o wsparcie finansowe na zadania z zakresu rozwoju sportu na

INFORMACJA o wnioskodawcach ubiegających się o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2023 roku
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2023 Utworzono: 30.01.2023

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY WOŁCZYN - AUTOBUSU JELCZ L090 M/S
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2023 Utworzono: 11.01.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁCZYNA

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385) informuję, że: wykłada się do publicznego wglądu opracowanie aktualizacjiProjektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołczyn na lata 2022-2037 ”
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2023 Utworzono: 05.01.2023

NABÓR OFERT DO REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA 2023

  OGŁOSZENIE otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Wołczyn w 2023 roku
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2023 Utworzono: 05.01.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji publicznych z zakresu rozwoju sportu w

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wołczyn w roku 2023
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2023 Utworzono: 05.01.2023

INFORMACJA

o przystąpieniu Gminy Wołczyn do zakupu preferencyjnego paliwa stałego
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2023 Utworzono: 03.01.2023

decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.22.2022.KS

decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.22.2022.KS
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2022 Utworzono: 29.12.2022

OGŁOSZENIE_RI.6722.1.2021

Wołczyn, dn. 23.12.2022 RI.6722.1.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice <span style="f
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2022 Utworzono: 23.12.2022

OGŁOSZENIE_RI.6722.2.2021

Wołczyn, dn. 23.12.2022 RI.6722.2.2021 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice <span style="f
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2022 Utworzono: 23.12.2022

archiwum... Początek strony