Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY GÓRNEJ

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2022 Utworzono: 12.05.2022

OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wołczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2022 Utworzono: 12.05.2022

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.747.12.2021.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.747.12.2021.WP
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2022 Utworzono: 05.05.2022

Zawiadomienie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.3.2022

Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia więcej...
Aktualizacja: 02.05.2022 Utworzono: 02.05.2022

Zawiadomienie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.2.2022

Z A W I A D O M I E N I E O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGOZgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca <
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2022 Utworzono: 29.04.2022

Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna_RI.6733.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02<span style="letter-spa więcej...
Aktualizacja: 08.04.2022 Utworzono: 08.04.2022

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2022 Utworzono: 05.04.2022

OBWIESZCZENIE_RI.6733.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 51 ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02<s
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2022 Utworzono: 21.03.2022

Informacja o wysokości udzielonej dotacji z zakresu sportu na 2022 rok

INFORMACJA o wysokości przyznanego wsparcia finansowego na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2022 roku.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2022 Utworzono: 23.03.2022

archiwum... Początek strony