Aktualności

Obwieszczenie_RI.6733.1.2021

Wołczyn, dn. 16.07.2021 RI.6733.1.2021 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 z póź. zm.) Burmistrz Wołczyna zawiadamia wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KLU7007A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową przewidzianą do realizacji na działce numer 466 ark. m. 3 w miejscowości Komorzno.
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2021 Utworzono: 21.07.2021

Obwieszczenie_RI.6733.2.2021

Wołczyn, dn. 12.07.2021 RI.6733.2.2021 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22 z póź. zm.) Burmistrz Wołczyna zawiadamia <span style
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2021 Utworzono: 16.07.2021

Uzgodnienie projektu DLCP_RI.6733.1.2021

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 106 kpa, Burmistrz Wołczyna przedkłada do uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2021 dla inwestycji polegającej na budowie
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2021 Utworzono: 14.06.2021

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH

ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄSICACH
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2021/2022
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2021 Utworzono: 29.01.2021

archiwum... Początek strony