Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.74.2018, Z dnia: 31.12.2018

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na tala 2019-2023.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.02.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.73.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.72.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.70.2018, Z dnia: 10.12.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.69.2018, Z dnia: 10.12.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
zarz_69.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.68.2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_68.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2018 , wersja 2

Numer: OR.120.67.2018, Z dnia: 05.12.2018

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.65.2018, Z dnia: 27.11.2018

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_65.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.66.2018, Z dnia: 27.11.2018

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_66_2018_zm.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.64.2018, Z dnia: 21.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.62.2018, Z dnia: 06.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.63.2018, Z dnia: 06.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Zakup usług komunalnych"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.61.2018, Z dnia: 05.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.60.2018, Z dnia: 02.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1

Numer: Or.120.59.2018, Z dnia: 31.10.2018

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony