Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 271/2012, Z dnia: 18.07.2012


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2012 r.
Załączniki:
zarz_271.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.08.2012 , wersja 3

Numer: Nr 459/2013, Z dnia: 10.09.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2013 , wersja 1

Numer: 41/2011, Z dnia: 16.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
41.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.02.2011 , wersja 1

Numer: 675/2014, Z dnia: 05.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
675.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1

Numer: 288/2012, Z dnia: 30.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz PCZ S.A.-NZOZ w Kluczborku
Załączniki:
zarz_288.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: 50/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele miszkaniowe
Załączniki:
zarz_50.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 36/2011, Z dnia: 26.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 439/2009 z dnia 16.10.2009 r. dot. ustalenia opłat za reklamę w Informatorze Gminnym "Czym żyje Gmina Wołczyn"
Załączniki:
zarz_36.doc
Informacja wytworzona przez Piotr Kalinowski dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2011 , wersja 1

Numer: 622/2014, Z dnia: 05.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
zarz_622.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 626/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_626.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 153/2011, Z dnia: 25.10.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 633/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przejęcia działek położonych w Gierałcicach, Krzywiczynach, Rożnowie i Wierzbicy Górnej
Załączniki:
zarz_153.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: 264/2012, Z dnia: 03.07.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_264.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2012 , wersja 1

Numer: 503/2013 , Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
Załączniki:
zarz_503.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 53/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
zarz_53.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2011 , wersja 1

Numer: 483/2013, Z dnia: 31.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_483.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.10.2013 , wersja 1

Numer: 346/2013, Z dnia: 11.01.2013


Zarządzenie Burmistza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_346.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 45  prawy
Początek strony