Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 547/2014, Z dnia: 03.03.2014


w sprawie uzgodnienia kryteriów, terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola w roku szkolnym 2014/15
Załączniki:
zarz_547.pdf
wniosek.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.03.2014 , wersja 1

Numer: 546/2014, Z dnia: 27.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
546.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 545/2014, Z dnia: 27.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_545.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 544/2014, Z dnia: 26.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 541/2014, Z dnia: 13.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_541.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 542/2014, Z dnia: 13.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_542.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 543/2014, Z dnia: 13.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_543.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 540/2014, Z dnia: 10.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_540.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.02.2014 , wersja 1

Numer: 539/2014, Z dnia: 03.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
539.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 535/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_535.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 536/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_536.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 2

Numer: 534/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_534.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 532/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_532.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 538/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_538.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 533/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_533.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 45  prawy
Początek strony