Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 402/2013, Z dnia: 24.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2013 , wersja 1

Numer: 187/2012, Z dnia: 09.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2012 , wersja 1

Numer: 581/2014, Z dnia: 28.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_581.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 676/2014, Z dnia: 05.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1

Numer: 464/2013, Z dnia: 19.09.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_464.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2013 , wersja 1

Numer: 28/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_28.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 5/2010, Z dnia: 15.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 21.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2010 , wersja 1

Numer: 331/2012, Z dnia: 23.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_331.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2012 , wersja 1

Numer: 307/2012, Z dnia: 15.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_307.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2012 , wersja 1

Numer: 238/2012, Z dnia: 08.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_238.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2012 , wersja 1

Numer: 516/2014, Z dnia: 07.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
516.pdf
zazz1.pdf
zazz2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.01.2014 , wersja 1

Numer: 404/2013, Z dnia: 25.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_404.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2013 , wersja 1

Numer: 513/2013, Z dnia: 30.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2014
Załączniki:
zarz_513.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 104/2011, Z dnia: 19.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej
Załączniki:
zarz_104.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 517/2014, Z dnia: 07.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_517.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2014 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 45  prawy
Początek strony