Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 256/2012, Z dnia: 22.06.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_256.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1

Numer: 51/2011, Z dnia: 08.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w drugim konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich"
Załączniki:
zarz_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 240/2012, Z dnia: 15.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_240.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.05.2012 , wersja 1

Numer: 355/2012, Z dnia: 22.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_355.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 328/2012, Z dnia: 22.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
Załączniki:
zarz_328.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2012 , wersja 1

Numer: 310/2012, Z dnia: 19.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 206/2012, Z dnia: 23.02.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
206.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.02.2012 , wersja 1

Numer: 231/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
231.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 302/2012, Z dnia: 01.10.2012


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2012 rok.
Załączniki:
zarz_302.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.10.2012 , wersja 1

Numer: 237/2012, Z dnia: 08.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz w planie dochodów własnych jednostek
Załączniki:
zarz_237.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2012 , wersja 1

Numer: 632/2014, Z dnia: 27.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminny na 2014 rok
Załączniki:
zarz_632.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 493/2013, Z dnia: 25.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 611/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 93/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2012 , wersja 2

Numer: 299/2012, Z dnia: 27.09.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.10.2012 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 45  prawy
Początek strony