Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 67/2011, Z dnia: 01.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2010 r.
Załączniki:
zarz_67.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1

Numer: 371/2013, Z dnia: 19.02.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
371.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.02.2013 , wersja 1

Numer: 95/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenia Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów liceum, gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_95.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2011 , wersja 1

Numer: 322/2012, Z dnia: 13.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał
Załączniki:
zarz_322.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2012 , wersja 1

Numer: 674/2014, Z dnia: 04.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
674.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1

Numer: 424/2013 , Z dnia: 26.06.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego
Załączniki:
zarz_424.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: 441/2013, Z dnia: 05.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2014
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2013 , wersja 1

Numer: 52/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2011 , wersja 1

Numer: 553/2014, Z dnia: 26.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2014 , wersja 1

Numer: 89/2011, Z dnia: 03.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_89.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: 120/2011, Z dnia: 25.08.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
120.doc
zazz1.xls
zazz2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.08.2011 , wersja 1

Numer: 377/2013, Z dnia: 08.03.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_377.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2013 , wersja 1

Numer: 303/2012, Z dnia: 09.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.10.2012 , wersja 1

Numer: 22/2011, Z dnia: 10.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_22.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 376/2013, Z dnia: 07.03.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_376.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.03.2013 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 45  prawy
Początek strony