Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 502/2013, Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_502.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 501/2013, Z dnia: 06.12.2013


zmieniające zarządzenie nr 447/2009 z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
Załączniki:
zarz_501.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 500/2013, Z dnia: 06.12.2013


zmieniające zarządzenie nr 321/2012 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_500.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 2

Numer: 505/2013, Z dnia: 06.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_505.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2014 , wersja 1

Numer: 499/2013, Z dnia: 04.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_499.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 498/2013, Z dnia: 03.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
498.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2013 , wersja 1

Numer: 497/2013, Z dnia: 27.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 494/2013, Z dnia: 25.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 493/2013, Z dnia: 25.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 495/2013, Z dnia: 25.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_495.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 492/2013, Z dnia: 25.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_492.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 496/2013, Z dnia: 21.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierżawę lub najem
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2013 , wersja 1

Numer: 490/2013, Z dnia: 18.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2013 roku
Załączniki:
zarz_490.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 489/2013, Z dnia: 14.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 488/2013, Z dnia: 13.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
zarz_488.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 45  prawy
Początek strony