Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 358/2013, Z dnia: 22.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2013 rok
Załączniki:
zarz_358.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 70/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednosek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: 219/2012, Z dnia: 10.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_219.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 1/2010, Z dnia: 07.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2010 , wersja 1

Numer: 133/2011, Z dnia: 19.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_133.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2011 , wersja 1

Numer: 262/2012, Z dnia: 29.06.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2011/12
Załączniki:
zarz_262.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2012 , wersja 1

Numer: 498/2013, Z dnia: 03.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
498.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2013 , wersja 1

Numer: 222/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2011 r.
Załączniki:
zarz_222.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 682/2014, Z dnia: 19.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszaknia na terenie gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów
Załączniki:
zarz_682.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 92/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_92.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: 555/2014, Z dnia: 28.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencujnego
Załączniki:
zarz_555.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2014 , wersja 1

Numer: 128/2011, Z dnia: 05.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Załączniki:
zarz_128.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2011 , wersja 1

Numer: 42/2011, Z dnia: 22.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2011
Załączniki:
zarz_42.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: 670/2014, Z dnia: 29.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Załączniki:
zarz_670.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 192/2012, Z dnia: 19.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_192.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.01.2012 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 45  prawy
Początek strony