Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 428/2013, Z dnia: 04.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
428.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.07.2013 , wersja 1

Numer: 429/2013, Z dnia: 09.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_429.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 432/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_432.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 433/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_433.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 434/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2013 r.
Załączniki:
zarz_434.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2013 , wersja 1

Numer: 430/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_430.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 431/2013, Z dnia: 11.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_431.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2013 , wersja 1

Numer: 435/2013, Z dnia: 12.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2013 , wersja 1

Numer: 436/2013, Z dnia: 17.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_436.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: 437/2013, Z dnia: 22.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_437.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.07.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.07.2013 , wersja 1

Numer: 438/2013, Z dnia: 30.07.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_438.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2013 , wersja 1

Numer: 439/2013, Z dnia: 01.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_439.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: 441/2013, Z dnia: 05.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2014
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2013 , wersja 1

Numer: 440/2013, Z dnia: 05.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_440.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.08.2013 , wersja 1

Numer: 443/2013, Z dnia: 08.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzorów deklaracji na wykonywanie dodatkowej usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1
 lewy  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  z 45  prawy
Początek strony