Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 230/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminoej na wyprzedzające finasowanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach Bruny-Jędrzejowice, Bruny-Chomącko, Świniary-Małe-Szymonków-Cegielnia, Duczów Mały-Jedliska"
Załączniki:
zarz_230.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 228/2012, Z dnia: 18.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 227/2012, Z dnia: 16.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_227.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 225/2012, Z dnia: 12.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_225.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 226/2012, Z dnia: 12.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_226.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 223/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_223.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 222/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2011 r.
Załączniki:
zarz_222.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 224/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
224.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 2

Numer: 220/2012 , Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im.Jakuba Kani w Wołczynie za 2011 rok
Załączniki:
zarz_220.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 221/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2011 r.
Załączniki:
zarz_221.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 219/2012, Z dnia: 10.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_219.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 218/2012, Z dnia: 28.03.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
218.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2012 , wersja 1

Numer: 217/2012, Z dnia: 27.03.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2012 rok
Załączniki:
zarz_217.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.03.2012 , wersja 1

Numer: 216/2012, Z dnia: 26.03.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_216.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2012 , wersja 1

Numer: 214/2012, Z dnia: 21.03.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2012 , wersja 1
 lewy  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  z 45  prawy
Początek strony