Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 352/2013 , Z dnia: 18.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_352.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 324/2012, Z dnia: 16.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2012 , wersja 1

Numer: 633/2014, Z dnia: 27.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 359/2013, Z dnia: 30.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 540/2014, Z dnia: 10.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_540.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.02.2014 , wersja 1

Numer: 583/2014, Z dnia: 05.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_583.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 545/2014, Z dnia: 27.02.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_545.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.03.2014 , wersja 1

Numer: 521/2014, Z dnia: 08.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_521.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.01.2014 , wersja 1

Numer: 285/2012, Z dnia: 24.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejkim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_285.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2012 , wersja 1

Numer: 625/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżaw lub najem
Załączniki:
zarz_625.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 531/2014, Z dnia: 29.01.2014


Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2014
Załączniki:
zarz_531.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 398/2013, Z dnia: 09.04.2013


zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn.
Załączniki:
zarz_398.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.04.2013 , wersja 1

Numer: 510/2013, Z dnia: 18.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2014 , wersja 1

Numer: 311/2012, Z dnia: 19.10.2012


zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wołczyn w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
zarz_311.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.10.2012 , wersja 2

Numer: 635/2014, Z dnia: 29.08.2014


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Wołczyn miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Załączniki:
zarz_635.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1
 lewy  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  z 45  prawy
Początek strony