Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 569/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_569.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 423/2013, Z dnia: 26.06.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2013 r.
Załączniki:
zarz_423.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: 439/2013, Z dnia: 01.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_439.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: 296/2012, Z dnia: 10.09.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
zarz_296.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2012 , wersja 1

Numer: 612/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_612.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 618/2014, Z dnia: 16.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_618.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 401/2013 , Z dnia: 18.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów oraz do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_401.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2013 , wersja 1

Numer: 588/2014, Z dnia: 20.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_588.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2014 , wersja 1

Numer: 239/2012, Z dnia: 08.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
239.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2012 , wersja 1

Numer: 640/2014, Z dnia: 08.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
640.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 538/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_538.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 185/2012, Z dnia: 05.01.2012


Zarządzenie w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2012 rok
Załączniki:
zarz_185.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.01.2012 , wersja 2

Numer: 112/2011, Z dnia: 03.08.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
Załączniki:
zarz_112.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 374/2013, Z dnia: 06.03.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_374.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2013 , wersja 1

Numer: 486/2013, Z dnia: 05.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
486.pdf
zazz1.pdf
zazz2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2013 , wersja 1
 lewy  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  z 45  prawy
Początek strony