Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 480/2013, Z dnia: 25.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 19/2011, Z dnia: 10.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_19.doc
Informacja wytworzona przez Tadesz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 39/2011, Z dnia: 04.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Wołczyn”.
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.02.2011 , wersja 1

Numer: 173/2011, Z dnia: 01.12.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wołczynie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.12.2011 , wersja 1

Numer: 568/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_568.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 141/2011, Z dnia: 30.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
Załączniki:
zarz_141.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.10.2011 , wersja 1

Numer: 584/2014, Z dnia: 07.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
584.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 574/2014, Z dnia: 16.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 76/2011, Z dnia: 04.05.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżwę lub najem
Załączniki:
zarz_76.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: 648/2014, Z dnia: 24.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1

Numer: 512/2013, Z dnia: 27.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2013 rok
Załączniki:
zarz_512.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.12.2013 , wersja 1

Numer: 479/2013, Z dnia: 25.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_479.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 325/2012, Z dnia: 19.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.11.2012 , wersja 1

Numer: 391/2013, Z dnia: 05.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałągach"
Załączniki:
zarz_391.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2013 , wersja 1

Numer: 656/2014, Z dnia: 06.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
656.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2014 , wersja 1
 lewy  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  z 45  prawy
Początek strony