Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 548/2014 , Z dnia: 07.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
548.pdf
zazz1.pdf
zazz2.pdf
Informacja wytworzona przez Julikta Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 549/2014, Z dnia: 10.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_549.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 2

Numer: 550/2014, Z dnia: 10.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 551/2014, Z dnia: 11.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych
Załączniki:
zarz_551.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 552/2014, Z dnia: 25.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_552.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 554/2014, Z dnia: 26.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Kapituły "Wołczyńskiego Isandra"
Załączniki:
zarz_554.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: 553/2014, Z dnia: 26.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2014 , wersja 1

Numer: 555/2014, Z dnia: 28.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencujnego
Załączniki:
zarz_555.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2014 , wersja 1

Numer: 558/2014, Z dnia: 31.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 557/2014 , Z dnia: 31.03.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_557.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 2

Numer: 560/2014, Z dnia: 03.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba kani w Wołczynie za 2013 rok
Załączniki:
zarz_560.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2014 , wersja 1

Numer: 559/2014, Z dnia: 03.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2013 rok
Załączniki:
zarz_559.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2014 , wersja 1

Numer: 561/2014, Z dnia: 04.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_561.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 563/2014, Z dnia: 04.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
563.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 562/2014, Z dnia: 04.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załączniki:
562.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1
 lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  z 45  prawy
Początek strony