Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 137/2011, Z dnia: 28.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: 136/2011, Z dnia: 27.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania zespołu rozpatrującego wnioski o przyznanie z budżetu Gminy Wołczyn dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
zarz_136.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: 139/2011, Z dnia: 26.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_139.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: 138/2011, Z dnia: 26.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste dzierzawę lub najem
Załączniki:
zarz_138.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2011 , wersja 1

Numer: 133/2011, Z dnia: 19.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_133.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2011 , wersja 1

Numer: 135/2011, Z dnia: 19.09.2011


Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie nr 447/2009 z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Wołczyn do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów
Załączniki:
zarz_135.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2011 , wersja 1

Numer: 134/2011, Z dnia: 19.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
134.doc.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2011 , wersja 2

Numer: 132/2011, Z dnia: 15.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.09.2011 , wersja 1

Numer: 131/2011, Z dnia: 13.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
131.doc.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.09.2011 , wersja 2

Numer: 129/2011, Z dnia: 07.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
129.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2011 , wersja 1

Numer: 130/2011, Z dnia: 07.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_130.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2011 , wersja 1

Numer: 127/2011, Z dnia: 05.09.2011


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Załączniki:
zarz_127.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2011 , wersja 1

Numer: 128/2011, Z dnia: 05.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Załączniki:
zarz_128.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2011 , wersja 1

Numer: 126/2011, Z dnia: 05.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego w Gminie Wołczyn
Załączniki:
zarz_126.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2011 , wersja 1

Numer: 124/2011, Z dnia: 01.09.2011


Zarządzenie Bumistrza w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzezinkach
Załączniki:
zarz_124.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.09.2011 , wersja 1
 lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  z 45  prawy
Początek strony