Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 607/2014, Z dnia: 26.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 2

Numer: 608/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_608.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 609/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
609.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 61/2011, Z dnia: 25.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Kapituły "Wołczyńskiego Isandra"
Załączniki:
zarz_61.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 610/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 611/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych, ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_611.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 612/2014, Z dnia: 30.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_612.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 613/2013, Z dnia: 04.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
613.pdf
zakl1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.07.2014 , wersja 1

Numer: 614/2014, Z dnia: 11.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_614.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2014 , wersja 1

Numer: 615/2014, Z dnia: 11.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
615.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.07.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.07.2014 , wersja 1

Numer: 616/2014, Z dnia: 14.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
616.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 617/2014, Z dnia: 16.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki 157/7 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_617.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 618/2014, Z dnia: 16.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_618.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 619/2014, Z dnia: 16.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
619.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 62/2011, Z dnia: 28.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
62.doc
zazz1.xls
zazz2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1
 lewy  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  z 45  prawy
Początek strony