Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 564/2014, Z dnia: 07.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2013 r.
Załączniki:
zarz_564.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 565/2014, Z dnia: 08.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_565.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 566/2014, Z dnia: 08.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_566.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 567/2014, Z dnia: 08.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załączniki:
567.pdf
zazz1.pdf
zazz2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 571/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_571.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 572/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_572.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 569/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_569.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 568/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_568.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 570/2014, Z dnia: 10.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_570.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 573/2014, Z dnia: 15.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_573.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 574/2014, Z dnia: 16.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 576/2014, Z dnia: 17.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_576.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1

Numer: 575/2014, Z dnia: 17.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
575.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 580/2014, Z dnia: 22.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
580.pdf
zazz1.pdf
zazz2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1

Numer: 577/2014, Z dnia: 22.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_577.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1
 lewy  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  z 45  prawy
Początek strony