Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 229/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_229.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 123/2011, Z dnia: 31.08.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania prac lub robót składanego celem rozliczenia dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Załączniki:
zarz_123.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.08.2011 , wersja 1

Numer: 334/2012, Z dnia: 30.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_334.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.12.2012 , wersja 1

Numer: 419/2013, Z dnia: 31.05.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
419.pdf
zazz1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.06.2013 , wersja 1

Numer: 598/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_598.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 130/2011, Z dnia: 07.09.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_130.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2011 , wersja 1

Numer: 85/2011, Z dnia: 23.05.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_85.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2011 , wersja 1

Numer: 354/2013, Z dnia: 22.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_354.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 175/2011, Z dnia: 07.12.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_175.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2011 , wersja 2

Numer: 150/2011, Z dnia: 17.10.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_150.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.10.2011 , wersja 1

Numer: 511/2013, Z dnia: 20.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_511.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2014 , wersja 1

Numer: 497/2013, Z dnia: 27.11.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: 290/2012, Z dnia: 30.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zarz_290.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2012 , wersja 1

Numer: 409/2013, Z dnia: 16.05.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_409.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2013 , wersja 1

Numer: 509/2013, Z dnia: 16.12.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_509.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony