Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 46/2011, Z dnia: 02.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_46.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.03.2011 , wersja 1

Numer: 50/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele miszkaniowe
Załączniki:
zarz_50.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 48/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_48.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 47/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_47.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 2

Numer: 49/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_49.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 51/2011, Z dnia: 08.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w drugim konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich"
Załączniki:
zarz_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 53/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
zarz_53.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2011 , wersja 1

Numer: 54/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia
Załączniki:
zarz_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2011 , wersja 1

Numer: 52/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2011 , wersja 1

Numer: 55/2011, Z dnia: 14.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakrsu sportu
Załączniki:
zarz_55.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2011 , wersja 1

Numer: 56/2011, Z dnia: 16.03.2011


Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Załączniki:
zarz_56.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.03.2011 , wersja 1

Numer: 57/2011, Z dnia: 18.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru umowy o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu
Załączniki:
zarz_57.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2011 , wersja 1

Numer: 58/2011, Z dnia: 21.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele meszkaniowe
Załączniki:
zarz_58.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 59/2011, Z dnia: 21.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_59.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2011 , wersja 1

Numer: 60/2011, Z dnia: 21.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_60.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.03.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 45  prawy
Początek strony