Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 223/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_223.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 1

Numer: 683/2014, Z dnia: 28.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_683.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 162/2011, Z dnia: 17.11.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_162.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.11.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.11.2011 , wersja 1

Numer: 309/2012, Z dnia: 18.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_309.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.10.2012 , wersja 1

Numer: 658/2014, Z dnia: 08.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
658.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2014 , wersja 1

Numer: 48/2011, Z dnia: 07.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_48.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.03.2011 , wersja 1

Numer: 306/2012, Z dnia: 12.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_306.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2012 , wersja 1

Numer: 269/2012, Z dnia: 10.07.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_269.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.07.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.07.2012 , wersja 1

Numer: 663/2014, Z dnia: 14.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustanowienia operatorów d/s obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2014 , wersja 1

Numer: 412/2013, Z dnia: 16.05.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_412.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2013 , wersja 1

Numer: 454/2013, Z dnia: 28.08.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_454.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 1

Numer: 157/2011, Z dnia: 09.11.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.11.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.11.2011 , wersja 1

Numer: 390/2013 , Z dnia: 05.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu"
Załączniki:
zarz_390.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2013 , wersja 1

Numer: 594/2014, Z dnia: 04.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
594.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2014 , wersja 1

Numer: 273/2012, Z dnia: 02.08.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2012 r.
Załączniki:
zarz_273.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.08.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.08.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 45  prawy
Początek strony