Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 634/2014, Z dnia: 28.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_634.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 635/2014, Z dnia: 29.08.2014


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Wołczyn miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Załączniki:
zarz_635.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 636/2014, Z dnia: 01.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_636.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 637/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_637.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 638/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 639/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
639.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 64/2011, Z dnia: 30.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 640/2014, Z dnia: 08.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
640.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 641/2014, Z dnia: 09.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_641.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 642/2014, Z dnia: 09.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 643/2014, Z dnia: 12.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.09.2014 , wersja 1

Numer: 644/2014, Z dnia: 18.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarz_644.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1

Numer: 646/2014, Z dnia: 22.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
zarz_646.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1

Numer: 647/2014, Z dnia: 23.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
647.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1

Numer: 648/2014, Z dnia: 24.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony